اسامی برندگان قرعه کشی مسابقات لیگ برتر ۸۶-۸۷


نام شماره تلفن شهر جایزه تاریخ وضعیت توضیحات
- ۰۹۱۳۱۹۸**۵۲ - Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ در دسترس نبودند پیروزی-سپاهان
بهنام هدایتی ۰۹۱۱۹۶۲**۹۱ بندر کیاشهر Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
موسی بلواری ۰۹۱۶۹۴۰**۲۴ خوزستان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
عزیزه احراری مقدم ۰۹۱۵۵۶۱**۴۴ خراسان جنوبی Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
سمیرا بابائی ۰۹۱۲۵۸۰**۲۳ تهران Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
ساره فرازنده ۰۹۱۲۷۱۱**۵۵ تهران Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
مسعود رئیسی ۰۹۱۵۹۴۸**۸۷ سیستان و بلوچستان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
عیسی احمدی ۰۹۱۶۹۹۲**۸۴ خوزستان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
کاظم رجببون ۰۹۱۵۳۳۳**۹۲ کاشمر Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
ناصر خاتمیان ۰۹۱۶۳۴۱**۵۰ خوزستان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
- ۰۹۱۲۶۴۱**۵۰ - Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ در دسترس نبودند پیروزی-سپاهان
حیدر قراخانی ۰۹۱۳۳۸۳**۷۰ چهارمحال و بختیاری Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
خالد تازه مولود ۰۹۱۴۹۸۳**۱۹ بوکان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
جهانگیر برخوری ۰۹۱۳۱۴۹**۶۶ کرمان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
لطیف صلام زاده ۰۹۱۸۹۸۴**۲۳ کردستان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
پوریا فاضلی ۰۹۱۳۹۸۳**۹۳ چهارمحال و بختیاری Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
ابراهیم شیدایی ۰۹۱۳۱۶۶**۱۳ تهران Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
جواد بهبودزاده ۰۹۱۳۳۵۱**۱۰ یزد Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
رضا برهانی ۰۹۱۳۲۹۲**۷۰ کرمان Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
نجیب نوروزی ۰۹۱۱۲۲۰**۰۷ مازندران Digital Camera ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
نسرین ظاهری ۰۹۱۳۹۸۴**۰۵ چهارمحال و بختیاری LCD TV ۲۸ اردیبهشت ۸۷ در دست انجام پیروزی-سپاهان
صدیقه بناری ۰۹۱۶۹۰۳**۱۳ خوزستان LCD TV ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
ماکان سجادی ۰۹۱۷۷۰۷**۹۴ تهران LCD TV ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
زهرا خرم شاهی ۰۹۱۲۶۶۵**۳۹ تهران LCD TV ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
محمدباقر حمیدی ۰۹۱۷۳۱۴**۱۲ شیراز LCD TV ۲۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سپاهان
حمید عسگرپور ۰۹۱۶۶۰۸**۲۶ اهواز Digital Camera ۱۶ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-سپاسی شیراز
محمد فیضی ۰۹۱۷۳۶۳**۱۲ قشم Digital Camera ۱۶ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-سپاسی شیراز
محمدرحیم نیک اندیش ۰۹۱۷۹۳۶**۹۴ شیراز Digital Camera ۱۶ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-سپاسی شیراز
مجید خانی ۰۹۱۷۱۲۷**۲۵ شیراز Digital Camera ۱۶ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-سپاسی شیراز
زهرا خان محمد ۰۹۱۲۵۲۴**۲۷ تهران LCD TV ۱۶ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-سپاسی شیراز
پریسا افندی ۰۹۱۶۳۰۰**۷۹ اهواز Digital Camera ۱۴ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سایپا
مهدی حریری ۰۹۱۲۳۲۷**۷۳ تهران Digital Camera ۱۴ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سایپا
سمانه صخایی ۰۹۱۳۳۲۶**۶۲ اصفهان Digital Camera ۱۴ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سایپا
علی محمد غرباوی نژاد ۰۹۱۲۶۴۷**۲۰ تهران Digital Camera ۱۴ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سایپا
مهدی صفایی اصل ۰۹۱۵۱۰۵**۱۲ مشهد LCD TV ۱۴ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-سایپا
- ۰۹۱۶۳۵۲**۶۹ - Digital Camera ۱۳ اردیبهشت ۸۷ در دسترس نبودند استقلال-راه آهن
امیر عباس وحیدپور ۰۹۱۲۴۷۳**۵۳ سمنان Digital Camera ۱۳ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-راه آهن
حسین عبداللهی ۰۹۱۵۹۲۲**۶۵ خراسان Digital Camera ۱۳ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-راه آهن
رحمت ا... براتی ۰۹۱۳۳۸۴**۸۸ شهرکرد Digital Camera ۱۳ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-راه آهن
فاطمه خسروی ۰۹۱۲۱۰۸**۷۱ تهران LCD TV ۱۳ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-راه آهن
مصطفی کاملی ۰۹۱۲۶۲۸**۷۹ تهران Digital Camera ۱۱ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-شیرین فراز
میثم اکبری ۰۹۱۸۸۳۲**۵۵ کرمانشاه Digital Camera ۱۱ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-شیرین فراز
- ۰۹۱۸۹۸۲**۰۱ - Digital Camera ۱۱ اردیبهشت ۸۷ در دسترس نبودند پیروزی-شیرین فراز
فاطمه مهرپویا ۰۹۱۶۳۹۸**۷۳ لرستان Digital Camera ۱۱ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-شیرین فراز
حسام جواد ۰۹۱۲۱۱۲**۵۵ تهران LCD TV ۱۱ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد پیروزی-شیرین فراز
مختار اکبری ۰۹۱۶۶۵۱**۲۰ ماهشهر Digital Camera ۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-پیکان
مهری شادان ۰۹۱۵۵۴۱**۵۱ سیستان و بلوچستان Digital Camera ۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-پیکان
- ۰۹۱۳۱۳۳**۵۳ - Digital Camera ۸ اردیبهشت ۸۷ در دسترس نبودند استقلال-پیکان
شهرام سلیلی ۰۹۱۲۶۹۶**۳۱ تهران Digital Camera ۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-پیکان
پروین چنگیزی راد ۰۹۱۲۶۵۴**۴۴ تهران LCD TV ۸ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-پیکان
زهرا انصاری پور ۰۹۱۳۱۲۸**۳۳ اصفهان Digital Camera ۵ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد مس کرمان-پیروزی
منصور صفایی نژاد ۰۹۱۲۶۱۵**۷۸ آذربایجان غربی Digital Camera ۵ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد مس کرمان-پیروزی
سید جلال انوری ۰۹۱۳۳۷۱**۱۹ اصفهان Digital Camera ۵ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد مس کرمان-پیروزی
مهدی امیدی ۰۹۱۲۶۸۳**۶۹ تهران LCD TV ۵ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد مس کرمان-پیروزی
مریم عتیقی ۰۹۱۲۱۳۹**۵۳ تهران LCD TV ۳ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-راه آهن
- ۰۹۱۵۹۶۱**۱۷ - LCD TV ۳ اردیبهشت ۸۷ در دسترس نبودند استقلال-راه آهن
انسیه متقی تبار ۰۹۱۲۷۰۲**۸۰ تهران LCD TV ۳ اردیبهشت ۸۷ تحویل شد استقلال-راه آهن
بهنام خردمند ۰۹۱۲۳۷۹**۰۴ تهران LCD TV ۳۰ فروردین ۸۷ تحویل شد پیروزی-ملوان
محمد نور نیکری ۰۹۱۵۹۴۶**۴۱ سیستان وبلوچستان LCD TV ۳۰ فروردین ۸۷ در دست انجام استقلال-ابومسلم
فاطمه شهبازی ۰۹۱۲۲۱۶**۲۸ تهران LCD TV ۲۳ فروردین ۸۷ تحویل شد پیروزی-استقلال اهواز
شیوا پژوهش فرد ۰۹۱۲۳۴۹**۸۵ تهران LCD TV ۲۳ فروردین ۸۷ تحویل شد استقلال-پگاه
رضا رضا زاده ۰۹۱۱۹۲۹**۲۰ رشت LCD TV ۱۶ فروردین ۸۷ تحویل شد استقلال-پیروزی
شهاب شاه صفی ۰۹۱۲۵۷۲**۶۰ تهران LCD TV ۱۶ فروردین ۸۷ تحویل شد استقلال-پیروزی
زهرا نیکرو ۰۹۱۵۳۰۶**۴۱ مشهد LCD TV ۱۶ فروردین ۸۷ تحویل شد استقلال-پیروزی
محبوبه توانگر ۰۹۱۲۶۵۰**۳۲ تهران LCD TV ۱۶ فروردین ۸۷ تحویل شد استقلال-پیروزی
سمیه داریوشی ۰۹۱۶۳۱۹**۰۶ اهواز LCD TV ۱۶ فروردین ۸۷ تحویل شد استقلال-پیروزی
مهین محمد خانی ۰۹۱۸۹۸۰**۵۹ تهران LCD TV ۱۰ فروردین ۸۷ تحویل شد استقلال-سپاهان
علی لطف الله خیرآبادی ۰۹۱۷۳۱۴**۱۲ شیراز LCD TV ۱۰ فروردین ۸۷ تحویل شد ذوب آهن-پیروزی
محمد حسین باقری ۰۹۱۹۲۰۶**۹۸ تهران LCD TV ۲۱ اسفند ۸۶ تحویل شد استقلال-ملوان
شهناز پورشعبان ۰۹۱۱۹۲۹**۳۹ رشت LCD TV ۱۹ اسفند ۸۶ تحویل شد پیروزی-پاس
فاطمه سلگی ۰۹۱۲۳۵۹**۹۳ تهران LCD TV ۱۵ اسفند ۸۶ تحویل شد استقلال-صبا باتری
علی خسروی سعید ۰۹۱۳۱۴۰**۴۲ کرمان LCD TV ۱۲ اسفند ۸۶ تحویل شد پرسپولیس-مقاومت سپاسی
نازنین مهدی خانی دماوندی فر ۰۹۱۲۲۰۲**۸۳ تهران LCD TV ۱۰ اسفند ۸۶ تحویل شد استقلال-برق شیراز
محسن عابدینی ۰۹۱۶۹۶۴**۴۶ لرستان LCD TV ۳ اسفند ۸۶ تحویل شد استقلال-سایپا
ابراهیم محمودی ۰۹۱۲۱۴۶**۴۵ تهران LCD TV ۱ اسفند ۸۶ در دست انجام پرسپولیس-راه آهن
محمد امین پور ۰۹۱۴۱۸۴**۳۱ بوکان LCD TV ۲۸ بهمن ۸۶ تحویل شد استقلال-شیرین فراز
صدیقه نوری ۰۹۱۳۱۵۶**۶۸ یزد LCD TV ۲۶ بهمن ۸۶ تحویل شد پیکان-پرسپولیس
روح ا... شیری ۰۹۱۷۹۲۶**۵۶ شیراز LCD TV ۲۱ بهمن ۸۶ تحویل شد پرسپولیس-ابومسلم
آریا فخری ۰۹۱۸۱۷۶**۲۴ کرستان LCD TV ۲۱ بهمن ۸۶ تحویل شد مس کرمان-استقلال
سید اسماعیل میر محمد علی ۰۹۱۲۱۱۴**۳۱ تهران LCD TV ۱۰ بهمن ۸۶ تحویل شد ایران – کاستاریکا
شیما نشاط ۰۹۱۵۳۱۹**۳۷ خراسان LCD TV ۷ بهمن ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - پگاه
مهرداد محبی ۰۹۱۲۳۸۸**۹۷ تهران LCD TV ۲ بهمن ۸۶ تحویل شد استقلال تهران – استقلال اهواز
رضا گرجی نژاد ۰۹۱۱۱۲۸**۶۶ مازندران LCD TV ۲ بهمن ۸۶ تحویل شد پرسپولیس – نفت آبادان
مریم شکرایی ۰۹۱۲۱۵۰**۵۲ تهران LCD TV ۱۵ دی ۸۶ تحویل شد ایران- هانزاروستوک
سکینه آبک ۰۹۱۲۴۹۴**۰۳ تهران LCD TV ۱۰ دی ۸۶ تحویل شد پرسپولیس-سپاهان
شجاع قلی بیگین ۰۹۱۲۱۰۸**۱۱ تهران LCD TV ۳ دی ۸۶ تحویل شد پاس همدان-پرسپولیس
علی رحمتی ۰۹۱۳۳۵۴**۱۴ یزد LCD TV ۳۰ آذر ۸۶ تحویل شد استقلال- ذوب آهن اصفهان
جواد نظری ۰۹۱۱۳۹۱**۷۱ مازندران LCD TV ۲۶ آذر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس-پتروشیمی تبریز
محمد حاج محمد رضا شیرازی ۰۹۱۲۷۱۸**۲۳ تهران LCD TV ۲۳ آذر ۸۶ تحویل شد استقلال-نقت آبادان
فرمان اسکندری ۰۹۱۴۱۴۶**۲۸ آذربایجان غربی LCD TV ۱۹ آذر ۸۶ تحویل شد سپاهان-اوراواردز
فاطمه مطلق تهرانی نژاد ۰۹۳۵۲۴۹**۱۸ تهران LCD TV ۱۶ آذر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس – صبا باتری
فرشید ویس کرمی ۰۹۱۶۹۵۸**۹۸ لرستان LCD TV ۱۶ آذر ۸۶ تحویل شد استقلال – ذوب آهن
محمد مهدی جباری ۰۹۳۵۵۳۷**۶۸ تهران LCD TV ۹ آذر ۸۶ تحویل شد استقلال - پاس
مریم ایزدی ۰۹۱۲۶۹۹**۷۶ تهران LCD TV ۸ آذر ۸۶ تحویل شد برق شیراز - پرسپولیس
نیکنام سلیمانی ۰۹۱۸۸۸۸**۳۰ گرگان LCD TV ۲ آذر ۸۶ تحویل شد استقلال – تربیت یزد
لیلا طبیبی ۰۹۱۳۱۴۳**۰۳ کرمان LCD TV ۱ آذر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس – نفت آبادان
بتول زهتاب یزدی ۰۹۱۳۱۹۵**۲۱ کرمان LCD TV ۲۵ آبان ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - سایپا
علی احمدزاده ۰۹۱۱۲۲۰**۹۹ مازندران LCD TV ۲۴ آبان ۸۶ تحویل شد استقلال- مقاومت سپاسی
فرشید شریفی ۰۹۱۷۳۷۱**۲۹ کرج LCD TV ۱۸ آبان ۸۶ تحویل شد استقلال – راه آهن
زهرا مقدم ۰۹۱۶۳۱۳**۳۰ تهران LCD TV ۱۷ آبان ۸۶ تحویل شد پرسپولیس – شیرین فراز کرمانشاه
سید جواد نقبا ۰۹۱۴۱۰۱**۲۹ آذربایجان شرقی LCD TV ۱۱ آبان ۸۶ تحویل شد مس کرمان- پرسپولیس
سید مجید مدائنی ۰۹۱۸۸۳۶**۱۶ کرمانشاه LCD TV ۹ آبان ۸۶ تحویل شد استقلال - پیکان
امیر حسین برادر ۰۹۱۲۱۰۸**۳۱ تهران LCD TV ۴ آبان ۸۶ تحویل شد استقلال- ابومسلم
کامیار ادیبی ۰۹۱۲۱۱۴**۱۸ تهران LCD TV ۳ آبان ۸۶ تحویل شد پرسپولیس – ملوان
زینب نباتیان ۰۹۱۵۵۱۶**۴۶ خراسان LCD TV ۲۷ مهر ۸۶ تحویل شد استقلال - پگاه
رضا زارعی ۰۹۱۸۸۱۸**۲۵ همدان LCD TV ۲۷ مهر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - استقلال اهواز
سجاد سلطانی ۰۹۱۱۱۸۳**۲۳ بندر بوشهر LCD TV ۲۲ مهر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - استقلال
سیما مهینی ۰۹۱۲۴۸۴**۷۶ تهران LCD TV ۲۲ مهر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - استقلال
سید سجاد موسوی ۰۹۱۸۳۸۸**۶۳ کرمانشاه LCD TV ۲۲ مهر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - استقلال
مریم ملاعی توانا ۰۹۱۲۵۱۴**۴۳ تهران LCD TV ۲۲ مهر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - استقلال
- ۰۹۱۴۱۵۴**۷۸ - LCD TV ۲۲ مهر ۸۶ در دسترس نبودند پرسپولیس - استقلال
سمیه صفارزاده ۰۹۱۲۴۴۴**۱۰ تهران LCD TV ۱۵ مهر ۸۶ تحویل شد استقلال - سپاهان
مهسا ضرابی ۰۹۱۲۱۹۸**۶۹ تهران LCD TV ۱۳ مهر ۸۶ تحویل شد پرسپولیس - ذوب آهن
عبدالرحمان امیری ۰۹۱۵۵۴۷**۲۴ سیستان و بلوچستان LCD TV ۶ مهر ۸۶ تحویل شد -
لقمان محمد پور ۰۹۱۴۱۸۴**۵۱ آذربایجان غربی LCD TV ۵ مهر ۸۶ تحویل شد -
حامد علی دیناررهی ۰۹۱۵۹۵۰**۳۵ سیستان و بلوچستان LCD TV ۳۰ شهریور ۸۶ تحویل شد پیروزی- مقاومت شهید سپاسی
محمد نوید کارخانه ای ۰۹۱۸۳۳۷**۹۳ کرمانشاه LCD TV ۲۹ شهریور ۸۶ تحویل شد برق شیراز- استقلال
رضا سعیدی ۰۹۱۶۳۹۰**۲۶ - LCD TV ۲۵ شهریور ۸۶ با ما تماس بگیرید راه آهن- پیروزی
مریم خدابنده ۰۹۱۳۱۰۳**۲۴ اصفهان LCD TV ۲۳ شهریور ۸۶ تحویل شد استقلال- سایپا
بهزاد کریمی ۰۹۱۸۳۳۱**۸۶ کرمانشاه LCD TV ۲۶ مرداد ۸۶ تحویل شد -
سهراب شکوه سلجوغی ۰۹۱۳۳۴۵**۶۲ کرمان LCD TV نیمه شعبان تحویل شد برنده ویژه مسابقه شیرین فراز- استقلال
کیهان غیاثی ۰۹۱۷۱۰۲**۲۶ شیراز LCD TV نیمه شعبان تحویل شد برنده ویژه مسابقه پیروزی- پیکان
بهنام رنجبر ۰۹۱۸۱۳۱**۱۹ کرمانشاه LCD TV نیمه شعبان تحویل شد 3 برنده ویژه ال سی دی نیمه شعبان
محمد زرتابی ۰۹۱۳۳۷۱**۲۷ اصفهان LCD TV نیمه شعبان تحویل شد 3 برنده ویژه ال سی دی نیمه شعبان
بهنام ایزدی ۰۹۱۵۳۱۴**۲۱ مشهد LCD TV نیمه شعبان تحویل شد 3 برنده ویژه ال سی دی نیمه شعبان